100% KOMFORTU:
USŁUGA DOSTAWY I MONTAŻU ROLET

Nie wiesz, kto zamontuje Twoje rolety oraz żaluzje?
WYBIERZ

GWARANCJĘ IDEALNEGO DOPASOWANIA ROLET

ORAZ

GWARANCJĘ ICH POPRAWNEJ INSTALACJI


Na czym polega usługa MONTAŻU?

Składając zamówienie na rolety lub żaluzję za pośrednictwem Roletomatu, masz możliwość zamówić również usługę dostawy i montażu rolet. Jeśli spełniasz określone warunki będziesz mógł skorzystać z obniżonej stawki VAT 8%.

Stawka VAT 8% zostanie naliczona w przypadku, gdy usługa spełnia wymogi społecznego programu mieszkaniowego, zgodnie z art. 41 ust 12 Ustawy o podatku od towarów i usług:

1. Zamawiający jest osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej.

2. Budynek, w którym ma być wykonana usługa spełnia jedno z kryteriów:

 • jest to budynek mieszkalny jednorodzinny, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2
 • jest to lokal mieszkalny, którego powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2.
 • Gdy powierzchnia nieruchomości przekroczy powyższe limity, obniżona stawka 8% ma zastosowanie jedynie do części podstawy opodatkowania, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Pozostała część opodatkowana jest wg stawki 23%.

  Roletomat poda Ci informację o orientacyjnej cenie usługi montażu zamówionych rolet. Cena ta nie uwzględnia kosztów wynikających z ewentualnej konieczności wykorzystania do prac montażowych rusztowań lub innego sprzętu montażowego, typu zwyżki, podesty ruchome, podnośniki, itp. lub innych niestandardowych warunków montażowych. Końcowa cena usługi montażowej zostanie uzgodniona po wizycie pomiarowej i szczegółowych uzgodnieniach wykonawczych.

2. WIZYTA POMIAROWA

Wykonanie prac montażowych poprzedzone jest wizytą pomiarową i uzgodnieniami z Zamawiającym szczegółowych założeń wykonawczych i montażowych. Wizyta pomiarowa przeprowadzana jest po zleceniu wykonania prac przez Zamawiającego.

Jeżeli w wyniku dokonanych pomiarów i/lub poczynionych uzgodnień wykonawczych z Zamawiającym, zmianie ulegną warunki wykonania zlecenia, np.:

 • wymiary rolety
 • warunki montażowe, polegające na konieczności zastosowania rusztowań lub innego sprzętu montażowego (zwyżki, podnośniki, itp.) lub konieczności wykonania robót dodatkowych w celu zamontowania rolet, itp.
 • założenia wykonawcze lub wyposażenie rolet

oferta na dostawę i/lub montaż rolet zostanie zaktualizowana. Aktualizacja oferty będzie polegała na uwzględnieniu wyników pomiarów i uzgodnień z Zamawiającym przy przyjęciu analogicznych założeń kalkulacyjnych.

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Akceptacja zaktualizowanej oferty na dostawę i montaż rolet następuje po wizycie pomiarowej. Po Twojej akceptacji oferty, zamówienie zostanie skierowane do produkcji. Uzgodnioną należność za usługę montażową zapłacisz dopiero po wykonaniu przez nas prac montażowych, w terminie do 3 dni od dnia podpisania protokołu odbioru robót.

4. DOSTAWA I MONTAŻ ZAMÓWIONYCH OSŁON

Profesjonalna ekipa montażowa dostarcza rolety oraz montuje je w dogodnym dla Ciebie terminie. Prace montażowe organizujemy tak, aby zminimalizować związane z nimi niedogodności i ograniczyć czas prac do niezbędnego minimum.

CENA ZAWIERA:

 • Szybki i fachowy pomiar
 • Profesjonalne doradztwo eksperta
 • Ekspresowy montaż dostarczonych osłon

Nie musisz się obawiać żadnych kosztów ukrytych!